× ซิมของทางร้าน ทุกซิมจะใช้ได้กับ โทรศัพท์มือถือที่ไม่ติดล็อคกับเครือข่ายเท่านั้น
กรณีลูกค้าไม่มั่นใจ สามารถทดสอบเบื้องต้นได้โดยการนำซิมของเครือข่ายไทยอื่นๆ มาใส่เครื่อง และทดสอบใช้อินเตอร์เน็ต หากใช้งานได้แสดงว่าเครื่องไม่ล็อค

Ortel

รายการ ตาราง

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

1 รายการ

  1. Ortel Germany: Credit 7.5 EUR
    ฿250.00
    • มีเครดิต 7.5 EUR
    • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน VDO Call ด้วยตนเอง ที่ www.ortelmobile.de
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ ตาราง

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

1 รายการ