Bolt (Data Only, US only)

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ

 1. Bolt L (Data Only 5 GB@LTE + 5 GB@2G)
  ฿2,600.00
  • Data Only 5 GB@LTE ใช้ครบแล้ว จะใช้ได้อีก 5 GB ที่ความเร็ว 2G (64 kbps)
  • ใช้งานได้ 30 วัน
  • ใช้ได้เฉพาะอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่สามารถรับสาย หรือโทรออกได้
  • ใช้เครือข่ายของ AT&T
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Bolt XXL (Data Only 10 GB@LTE + 10 GB@2G)
  ฿4,200.00
  • Data Only 10 GB@LTE ใช้ครบแล้ว จะใช้ได้อีก 10 GB ที่ความเร็ว 2G (64 kbps)
  • ใช้งานได้ 30 วัน
  • ใช้ได้เฉพาะอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่สามารถรับสาย หรือโทรออกได้
  • ใช้เครือข่ายของ AT&T
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ