h2o L (8 GB@LTE จากปกติ 7 GB)

มุมมองเพิ่มเติม

h2o L (8 GB@LTE จากปกติ 7 GB)

ราคาปกติ: ฿1,800.00

Special Price ฿1,450.00

Price as configured: ฿1,450.00

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

  • เนตไม่จำกัด (8 GB@LTE)**
  • โทร/SMS ในอเมริกาไม่จำกัด
  • โทรกลับไทย 200 นาที 

**ต้องเปิดแพคเกจ ก่อนวันที่ 31 July 2019 เท่านั้น!!!!

หากลูกค้าใช้ Android ลูกค้าจะต้องทำการตั้งค่า APN ด้วยตนเองตามรายละเอียดในคู่มือ
***และลูกค้าต้องตรวจสอบรุ่นมือถือ ที่จะนำไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานคลื่นได้ดังต่อไปนี้
3G : ต้องใช้ได้ทั้งคลื่น 1900 MHz และ 850 MHz (อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจส่งผลให้ใช้งานไม่ได้ในหลายพื้นที่)
4G : ต้องใช้ได้ที่คลื่น 700 MHz และ 1700/2100 MHz (Band 4, AWS) ไม่ใช่คลื่น 2100 MHz ธรรมดา

 

H2O Standard/Micro/Nano SIM   ฿0.00
  

* ฟิลด์ที่จำเป็น

Price as configured: ฿1,450.00

รายละเอียด

รายละเอียด

  • เนตไม่จำกัด (8 GB@LTE)** หลังใช้ครบ 8 GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 2G speed
  • โทร/SMS ในอเมริกาไม่จำกัด
  • โทรกลับไทย 200 นาที

ความเร็ว 2G คือ max 64 kbps สามารถใช้ส้งข้อความ และสติกเกอร์ใน LINE ได้ แต่การใช้งานเว็บไซต์ หรือ map อาจมีติดขัด

**ต้องเปิดแพคเกจ ก่อนวันที่ 31 July 2019 เท่านั้น!!!!

หากลูกค้าใช้ Android ลูกค้าจะต้องทำการตั้งค่า APN ด้วยตนเองตามรายละเอียดในคู่มือ
***และลูกค้าต้องตรวจสอบรุ่นมือถือ ที่จะนำไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานคลื่นได้ดังต่อไปนี้
3G : ต้องใช้ได้ทั้งคลื่น 1900 MHz และ 850 MHz (อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจส่งผลให้ใช้งานไม่ได้ในหลายพื้นที่)
4G : ต้องใช้ได้ที่คลื่น 700 MHz และ 1700/2100 MHz (Band 4, AWS) ไม่ใช่คลื่น 2100 MHz ธรรมดา
 
เชคคลื่นที่มือถือตนเองสามารถรับได้ ที่ http://www.gsmarena.com 
ตรวจสอบรุ่นมือถือของตัวเองได้ที่ Settings>About Device>Model Number
รีวิวสินค้า