× ซิมของทางร้าน ทุกซิมจะใช้ได้กับ โทรศัพท์มือถือที่ไม่ติดล็อคกับเครือข่ายเท่านั้น
กรณีลูกค้าไม่มั่นใจ สามารถทดสอบเบื้องต้นได้โดยการนำซิมของเครือข่ายไทยอื่นๆ มาใส่เครื่อง และทดสอบใช้อินเตอร์เน็ต หากใช้งานได้แสดงว่าเครื่องไม่ล็อค

การจัดส่ง ส่งคืนสินค้า และยกเลิกคำสั่งซื้อ

 

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสามารถเลือกได้ทั้งหมด 2 แบบใหญ่ๆดังนี้

1. จัดส่งทางบริการส่งพัสดุเอกชน

ประเภท ค่าบริการ

ระยะเวลาการจัดส่ง
(นับจากวันที่โอนเงิน)

เงื่อนไข
แบบ SCG Express 50 บาท 2-4 วัน* ฟรี กรณีสินค้ามีมูลค่าตั้งแต่ 549 บาทขึ้นไป

แบบ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

(ใช้บริการ Lalamove หรือ Grabbike)

 ตามระยะทาง 
(ราคาตามหน้าเว็บไซต์)

วันเดียวกัน หากโอนเงิน

10:00 ในวันทำการ

กรุณาติดต่อทาง LINE หรือ Facebook

เพื่อติดต่อเรื่องช่วงเวลาจัดส่ง และจุดจัดส่ง
(โดยจะต้องตรงกับที่อยู่จัดส่งตอนสั่งซื้อ)

*ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปิดแพคเกจ และจัดส่ง เนื่องจากซิมบางประเภท สามารถจัดส่งสินค้าได้ หลังวันเปิดแพคเกจเท่านั้น!!! หรือต้องลงทะเบียนที่ใช้เวลานานกว่าปกติ เช่น ซิมเยอรมันทุกประเภท

2. มารับที่ออฟฟิศ (สามารถมารับด้วยตนเอง หรือให้ Messenger มารับแทนได้) สามารถมารับได้ที่ ปทุมวันเพลสคอนโดมิเนียม ซ.เกษมสันต์ 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โดยต้องแจ้งทางทีมงาน Instasim ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องสั่งซืื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ และชำระเงินก่อนล่วงหน้า แล้วเท่านั้น!!

 

การส่งสินค้าคืน

กรณีเช่าสินค้า

ลูกค้าสามารถนำส่งคืนได้ทันที หลังจากใช้งานเสร็จ โดยส่งมาที่ อินสตาซิม 12/5 ปทุมวันเพลสคอนโดฯ ถนน พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

จุดที่สะดวกในการส่งคืนได้ทันที คือ ไปรษณีย์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ที่ชั้นผู้โดยสารขาออก ใกล้ช่อง check-in ตัวอักษร W เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

กรุณาส่งเป็น EMS หรือขนส่งเอกชน เท่านั้น!! สำหรับกรณีส่งคืน Pocket WiFi ทางร้านจะนับจากวันที่ทางไปรษณีย์ประทับตรา และกรุณาเก็บใบเสร็จของทางไปรษณีย์ไว้จนกว่าจะได้รับเงินค่ามัดจำคืน  

หากส่งด้วยวิธีการลงทะเบียนธรรมดา ทางร้านจะรับวันคืนเป็นวันที่ทางร้านได้รับสินค้า ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีค่าปรับ การคืนเครื่องล่าช้า

 

กรณีสินค้ามีปัญหา

เช่น ไม่สามารถหาสัญญาณได้ กรุณาติดต่อเรา (Contact Us) ก่อนการส่งสินค้าคืนทุกครั้ง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน หากการตรวจสอบและแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ทางทีมงาน Instasim จะมีจดหมายยืนยันการรับคืน กรุณาแนบเอกสารดังกล่าวมากับสินค้าด้วยทุกครั้ง
โดยเงื่อนไขการรับคืน และคืนเงิน จะขึ้นกับซิมแต่ละประเภท ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ของซิมนั้นๆ
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือรับผิดชอบใดๆ สำหรับกรณีเกิดจากทางเครือข่ายของผู้ให้บริการของซิมที่ต่างประเทศ มีปัญหา ส่งผลกระทบให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต/โทร/SMS ได้

***ทาง Instasim จะไม่คืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในทุกกรณี หากลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับยืนยันจากทางเราก่อน

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

จะแบ่งได้เป็น 5 กรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีสินค้าเป็นแบบมีแพคเกจพร้อมใช้งาน^ และยังไม่ได้จัดส่ง

> ทางร้านจะโอนเงินคืน*ให้ โดยหักค่าดำเนินการ 100 บาท สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ (กรณีลูกค้าชำระเงินแล้ว)

2. กรณีสินค้าเป็นแบบมีแพคเกจพร้อมใช้งาน^ และถูกจัดส่งแล้ว

> ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

3. กรณีสินค้ายังไม่ได้เปิดแพคเกจ^^ และยังไม่ได้จัดส่ง

> ทางร้านจะโอนเงินคืน*ให้ โดยหักค่าดำเนินการ 100 บาท สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ (กรณีลูกค้าชำระเงินแล้ว)

4. กรณีสินค้ายังไม่ได้เปิดแพคเกจ^^ แต่ถูกจัดส่งแล้ว

> ทางร้านจะโอนเงินคืน*ให้ โดยหักค่าดำเนินการ และค่าจัดส่งสินค้า รวม 150 บาท สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ 

และลูกค้าจะต้องทำการส่งคืนสินค้า กลับมาที่ อินสตาซิม 12/5 ปทุมวันเพลสคอนโดฯ ถนน พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

5. กรณีสินค้าถูกเปิดแพคเกจแล้ว ทั้งกรณียังไม่ได้จัดส่ง และจัดส่งแล้ว

> ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

^สินค้าแบบมีแพคเกจพร้อมใช้งาน เช่น ซิม Orange ทุกประเภท, ซิม Vodafone NZ, ซิม AIS-Truemove-dtac ทุกประเภท เป็นต้น
^^กรณียกเลิกสินค้า จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนหน้าวันเปิดแพคเกจตามที่ระบุไว้ตอนสั่งซื้อ (หรือที่แจ้งแก้ไข หากมี) อย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี เนื่องจากทางร้านจะไม่สามารถเลื่อนการเปิดแพคเกจได้ทัน 

***การโอนคืน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ โอนคืนให้เฉพาะบัญชีที่ลูกค้าใช้โอนมาเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องแจ้ง ชื่อนามสกุล เจ้าของบัญชี ชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชีให้ครบถ้วน ตอนแจ้งขอยกเลิก และทางร้านจะทำการโอนคืนให้ภายใน 2-3 วันทำการ (กรณีลูกค้าต้องส่งซิมคืน จะนับจาก วันที่ ทางร้านได้รับซิมคืน)***