×

การจัดส่ง และการส่งคืน

 

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสามารถเลือกได้ทั้งหมด 2 แบบใหญ่ๆดังนี้

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดย ไปรษณีย์ไทย หรือ บริการส่งพัสดุเอกชน

ประเภท ค่าบริการ

ระยะเวลาการจัดส่ง
(นับจากวันที่โอนเงิน)

เงื่อนไข
แบบธรรมดา (ไม่ลงทะเบียน)  ฟรี 7-10 วัน ฟรี (ทางร้าน ส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
แบบ Kerry express 50 บาท 2-4 วัน ฟรี กรณีสินค้ามีมูลค่าตั้งแต่ 699 บาทขึ้นไป
แบบ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

 ตามระยะทาง (40-500 บาท)

+ ค่าบริการเพิ่ม 50 บาท

วันเดียวกัน หากโอนเงิน

ก่อนเที่ยง ในวันทำการ

กรุณาติดต่อทาง LINE หรือ Facebook

เพื่อตรวจสอบราคาค่าส่งก่อนเท่านั้น 

2. มารับด้วยตนเอง (25 บาท หรือ ฟรี กรณีสินค้ามีมูลค่าตั้งแต่ 399 บาทขึ้นไป) สามารถมารับได้ที่ ปทุมวันเพลสคอนโดมิเนียม ซ.เกษมสันต์ 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โดยต้องแจ้งทางทีมงาน Instasim ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องโอนเงินก่อนล่วงหน้า

 

การส่งสินค้าคืน

กรณีเช่าสินค้า

ลูกค้าสามารถนำส่งคืนได้ทันที หลังจากใช้งานเสร็จ โดยส่งมาที่ อินสตาซิม 12/5 ปทุมวันเพลสคอนโดฯ ถนน พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

จุดที่สะดวกในการส่งคืนได้ทันที คือ ไปรษณีย์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ที่ชั้นผู้โดยสารขาออก ใกล้ช่อง check-in ตัวอักษร W เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

กรุณาส่งเป็น EMS หรือเทียบเท่า เท่านั้น!! สำหรับกรณีส่งคืน Pocket WiFi ทางร้านจะนับจากวันที่ทางไปรษณีย์ประทับตรา และกรุณาเก็บใบเสร็จของทางไปรษณีย์ไว้จนกว่าจะได้รับเงินค่ามัดจำคืน  

หากส่งด้วยวิธีการลงทะเบียนธรรมดา ทางร้านจะรับวันคืนเป็นวันที่ทางร้านได้รับสินค้า ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีค่าปรับ การคืนเครื่องล่าช้า

 

กรณีสินค้ามีปัญหา

เช่น ไม่สามารถหาสัญญาณได้ กรุณาติดต่อเรา (Contact Us) ก่อนการส่งสินค้าคืนทุกครั้ง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน หากการตรวจสอบและแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ทางทีมงาน Instasim จะมีจดหมายยืนยันการรับคืน กรุณาแนบเอกสารดังกล่าวมากับสินค้าด้วยทุกครั้ง

***ทาง Instasim จะไม่คืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในทุกกรณี หากไม่ได้รับการตอบรับยืนยันจากทางเราก่อน