× ซิมของทางร้าน ทุกซิมจะใช้ได้กับ โทรศัพท์มือถือที่ไม่ติดล็อคกับเครือข่ายเท่านั้น
กรณีลูกค้าไม่มั่นใจ สามารถทดสอบเบื้องต้นได้โดยการนำซิมของเครือข่ายไทยอื่นๆ มาใส่เครื่อง และทดสอบใช้อินเตอร์เน็ต หากใช้งานได้แสดงว่าเครื่องไม่ล็อค

การจัดส่ง ส่งคืนสินค้า และยกเลิกคำสั่งซื้อ

 

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสามารถเลือกได้ทั้งหมด 2 แบบใหญ่ๆดังนี้

1. จัดส่งทางบริการส่งพัสดุเอกชน

ประเภท ค่าบริการ

ระยะเวลาการจัดส่ง
(นับจากวันที่โอนเงิน)

เงื่อนไข
แบบ SCG Express 50 บาท 2-4 วัน* ฟรี กรณีสินค้ามีมูลค่าตั้งแต่ 549 บาทขึ้นไป

แบบ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

(ใช้บริการ Lalamove หรือ Grabbike)

 ตามระยะทาง

วันเดียวกัน หากโอนเงิน

10:00 ในวันทำการ

กรุณาติดต่อทาง LINE หรือ Facebook

เพื่อติดต่อเรื่องช่วงเวลาจัดส่ง

*ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปิดแพคเกจ และจัดส่ง เนื่องจากซิมบางประเภท สามารถจัดส่งสินค้าได้ หลังวันเปิดแพคเกจเท่านั้น!!! หรือต้องลงทะเบียนที่ใช้เวลานานกว่าปกติ เช่น ซิมเยอรมันทุกประเภท

2. มารับด้วยตนเอง สามารถมารับได้ที่ ปทุมวันเพลสคอนโดมิเนียม ซ.เกษมสันต์ 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โดยต้องแจ้งทางทีมงาน Instasim ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องสั่งซืื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ และชำระเงินก่อนล่วงหน้า แล้วเท่านั้น!!

 

การส่งสินค้าคืน

กรณีเช่าสินค้า

ลูกค้าสามารถนำส่งคืนได้ทันที หลังจากใช้งานเสร็จ โดยส่งมาที่ อินสตาซิม 12/5 ปทุมวันเพลสคอนโดฯ ถนน พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

จุดที่สะดวกในการส่งคืนได้ทันที คือ ไปรษณีย์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ที่ชั้นผู้โดยสารขาออก ใกล้ช่อง check-in ตัวอักษร W เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

กรุณาส่งเป็น EMS หรือเทียบเท่า เท่านั้น!! สำหรับกรณีส่งคืน Pocket WiFi ทางร้านจะนับจากวันที่ทางไปรษณีย์ประทับตรา และกรุณาเก็บใบเสร็จของทางไปรษณีย์ไว้จนกว่าจะได้รับเงินค่ามัดจำคืน  

หากส่งด้วยวิธีการลงทะเบียนธรรมดา ทางร้านจะรับวันคืนเป็นวันที่ทางร้านได้รับสินค้า ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีค่าปรับ การคืนเครื่องล่าช้า

 

กรณีสินค้ามีปัญหา

เช่น ไม่สามารถหาสัญญาณได้ กรุณาติดต่อเรา (Contact Us) ก่อนการส่งสินค้าคืนทุกครั้ง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน หากการตรวจสอบและแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ทางทีมงาน Instasim จะมีจดหมายยืนยันการรับคืน กรุณาแนบเอกสารดังกล่าวมากับสินค้าด้วยทุกครั้ง
โดยเงื่อนไขการรับคืน และคืนเงิน จะขึ้นกับซิมแต่ละประเภท ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ของซิมนั้นๆ
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือรับผิดชอบใดๆ สำหรับกรณีเกิดจากทางเครือข่ายของผู้ให้บริการของซิมที่ต่างประเทศ มีปัญหา ส่งผลกระทบให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต/โทร/SMS ได้

***ทาง Instasim จะไม่คืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในทุกกรณี หากลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับยืนยันจากทางเราก่อน

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

จะแบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีสินค้ายังไม่ได้จัดส่ง และยังไม่ได้เปิดแพคเกจ

ทางร้านจะโอนเงินคืน*ให้ โดยหักค่าดำเนินการ 100 บาท สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ (กรณีลูกค้าชำระเงินแล้ว)

2. กรณีสินค้าถูกจัดส่งแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดแพคเกจ

ทางร้านจะโอนเงินคืน*ให้ โดยหักค่าดำเนินการ และค่าจัดส่งสินค้า รวม 150 บาท สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ 

และลูกค้าจะต้องทำการส่งคืนสินค้า กลับมาที่ อินสตาซิม 12/5 ปทุมวันเพลสคอนโดฯ ถนน พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

3. กรณีสินค้าถูกเปิดแพคเกจแล้ว

ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

*การโอนคืน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ โอนคืนให้เฉพาะบัญชีที่ลูกค้าใช้โอนมาเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องแจ้ง ชื่อนามสกุล เจ้าของบัญชี ชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชีให้ครบถ้วน ตอนแจ้งขอยกเลิก และทางร้านจะทำการโอนคืนให้ภายใน 2-3 วันทำการ (กรณีลูกค้าต้องส่งซิมคืน จะนับจาก วันที่ ทางร้านได้รับซิมคืน)

หมายเหตุ: เนื่องจากกรณีระบาดของ Covid-19 สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทางร้านจะลดค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากปกติ จำนวน 50 บาท และให้เป็นคูปองส่วนลด สำหรับกรณีนำมาใช้ซื้อในครั้งถัดๆไป มูลค่า 50 บาท เป็นการชดเชย จึงจะสรุปได้ดังนี้

1. กรณีสินค้ายังไม่ได้จัดส่ง และยังไม่ได้เปิดแพคเกจ

ทางร้านจะโอนเงินคืนให้ โดยหักค่าดำเนินการ 50 บาท สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ แต่จะคืนเป็นคูปองส่วนลด สำหรับกรณีนำมาใช้ซื้อในครั้งถัดๆไป มูลค่า 50 บาท

2. กรณีสินค้าถูกจัดส่งแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดแพคเกจ

ทางร้านจะโอนเงินคืนให้ โดยหักค่าดำเนินการ และค่าจัดส่งสินค้า รวม 100 บาท สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ แต่จะคืนเป็นคูปองส่วนลด สำหรับกรณีนำมาใช้ซื้อในครั้งถัดๆไป มูลค่า 50 บาท

และลูกค้าจะต้องทำการส่งคืนสินค้า กลับมาที่ อินสตาซิม 12/5 ปทุมวันเพลสคอนโดฯ ถนน พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

3. กรณีสินค้าถูกเปิดแพคเกจแล้ว

ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี