การจัดส่ง และการส่งคืน

 

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสามารถเลือกได้ทั้งหมด 2 แบบใหญ่ๆดังนี้

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดย ไปรษณีย์ไทย หรือ บริการส่งพัสดุเอกชน

ประเภท ค่าบริการ

ระยะเวลาการจัดส่ง
(นับจากวันที่โอนเงิน)

เงื่อนไข
แบบ Kerry express หรือ SCG Express 50 บาท 2-4 วัน* ฟรี กรณีสินค้ามีมูลค่าตั้งแต่ 699 บาทขึ้นไป

แบบ Kerry express Sameday

(เฉพาะเขตกรุงเทพ ไม่รวม ปริมณฑล และต่างจังหวัด)

ส่วนเพิ่ม 20 บาท

1-2 วัน*

เลือกได้ เฉพาะกรณีสินค้ามีมูลค่าตั้งแต่ 699 บาทขึ้นไป

แบบ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

(ใช้บริการ Lalamove หรือ Grabbike)

 ตามระยะทาง (40-500 บาท)

+ ค่าบริการเพิ่ม 50 บาท

วันเดียวกัน หากโอนเงิน

ก่อนเที่ยง ในวันทำการ

กรุณาติดต่อทาง LINE หรือ Facebook

เพื่อตรวจสอบราคาค่าส่งก่อนเท่านั้น 

*ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเปิดแพคเกจ และจัดส่ง เนื่องจากซิมบางประเภท สามารถจัดส่งสินค้าได้ หลังวันเปิดแพคเกจเท่านั้น!!! เช่น ซิมเดียวเที่ยวสบาย 5 GB, ซิม BIg data, ซิม EU Smart และ ซิม Lebara DE

2. มารับด้วยตนเอง สามารถมารับได้ที่ ปทุมวันเพลสคอนโดมิเนียม ซ.เกษมสันต์ 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โดยต้องแจ้งทางทีมงาน Instasim ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องสั่งซืื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ และชำระเงินก่อนล่วงหน้า แล้วเท่านั้น!!

 

การส่งสินค้าคืน

กรณีเช่าสินค้า

ลูกค้าสามารถนำส่งคืนได้ทันที หลังจากใช้งานเสร็จ โดยส่งมาที่ อินสตาซิม 12/5 ปทุมวันเพลสคอนโดฯ ถนน พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

จุดที่สะดวกในการส่งคืนได้ทันที คือ ไปรษณีย์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ที่ชั้นผู้โดยสารขาออก ใกล้ช่อง check-in ตัวอักษร W เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

กรุณาส่งเป็น EMS หรือเทียบเท่า เท่านั้น!! สำหรับกรณีส่งคืน Pocket WiFi ทางร้านจะนับจากวันที่ทางไปรษณีย์ประทับตรา และกรุณาเก็บใบเสร็จของทางไปรษณีย์ไว้จนกว่าจะได้รับเงินค่ามัดจำคืน  

หากส่งด้วยวิธีการลงทะเบียนธรรมดา ทางร้านจะรับวันคืนเป็นวันที่ทางร้านได้รับสินค้า ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีค่าปรับ การคืนเครื่องล่าช้า

 

กรณีสินค้ามีปัญหา

เช่น ไม่สามารถหาสัญญาณได้ กรุณาติดต่อเรา (Contact Us) ก่อนการส่งสินค้าคืนทุกครั้ง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน หากการตรวจสอบและแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ทางทีมงาน Instasim จะมีจดหมายยืนยันการรับคืน กรุณาแนบเอกสารดังกล่าวมากับสินค้าด้วยทุกครั้ง
โดยเงื่อนไขการรับคืน และคืนเงิน จะขึ้นกับซิมแต่ละประเภท ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ของซิมนั้นๆ
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือรับผิดชอบใดๆ สำหรับกรณีเกิดจากทางเครือข่ายของผู้ให้บริการของซิมที่ต่างประเทศ มีปัญหา ส่งผลกระทบให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต/โทร/SMS ได้

***ทาง Instasim จะไม่คืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในทุกกรณี หากลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับยืนยันจากทางเราก่อน