× Sale!!!ซิมเดียวเที่ยวสบาย 5 GB และ 12 GB
ซิมเดียวเที่ยวสบาย 12 GB ราคาเริ่มต้นที่ 850 บาท สำหรับซื้อ 2 ซิมขึ้นไป (1 ซิม ราคา 990 บาท)
ซิมเดียวเที่ยวสบาย 5 GB ราคาเริ่มต้นที่ 700 บาท สำหรับซื้อ 2 ซิมขึ้นไป (1 ซิม ราคา 820 บาท)

Accessories

Accessories

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ

  1. ตัวแปลงขนาดซิม (SIM Adapter)
  2. เครื่องแอคติเวทซิม (SIM Activator)
    ฿200.00
    SIM Activator ใช้สำหรับ ซิม vote หรือแอคติเวทซิมใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ