Accessories

Accessories

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ

  1. ตัวแปลงขนาดซิม (SIM Adapter)
  2. เครื่องแอคติเวทซิม (SIM Activator)
    ฿200.00

    SIM Activator ใช้สำหรับ ซิม vote หรือแอคติเวทซิมใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ