× ซิมของทางร้าน ทุกซิมจะใช้ได้กับ โทรศัพท์มือถือที่ไม่ติดล็อคกับเครือข่ายเท่านั้น
กรณีลูกค้าไม่มั่นใจ สามารถทดสอบเบื้องต้นได้โดยการนำซิมของเครือข่ายไทยอื่นๆ มาใส่เครื่อง และทดสอบใช้อินเตอร์เน็ต หากใช้งานได้แสดงว่าเครื่องไม่ล็อค

การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต

การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต

ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ควรจะทำความรู้จักกับ APN เอาไว้สักนิด จะเป็นประโยชน์อย่างมากเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพราะ APN นี้ย่อมาจากคำว่า Access Point Name หรือ ชื่อของจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ไร้สายนั่นเอง โดยแต่ละผู้ให้บริการก็จะมีจุดเชื่อมต่อที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องมีการกำหนดค่า APN ที่อุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน ให้อุปกรณ์นั้นๆ ทราบว่าจะเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการแต่ละเครือข่ายทางไหน อย่างไร 

โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารไร้สายบางรุ่น บางยี่ห้อ เมื่อนำซิมการ์ดของผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายใส่เข้าไปก็สามารถใช้งานทั้งอินเตอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติทันที ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่า APN ก่อน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้มีการอัพเดตข้อมูลจุดเชื่อมต่อสัญญาณนี้ระหว่างกันไว้แล้ว อย่างไรก็ตามซิมการ์ดของผู้ให้บริการบางราย เมื่อผู้ใช้บริการใส่ซิมการ์ดเข้าไปในอุปกรณ์สื่อสารแล้วจำเป็นต้องตั้งค่า APN ในอุปกรณ์สื่อสารด้วยตนเองก่อน จึงจะสามารถรับ-ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมการ์ดจากอินสตาซิม (instaSIM) ทุกท่าน จะได้รับคู่มือการใช้งานซิมไปพร้อมกับซิมการ์ดด้วยทุกครั้ง ซึ่งในคู่มือจะระบุไว้ว่าซิมการ์ดที่ท่านซื้อไปนั้นเป็นแบบใช้งานได้โดยอัตโนมัติ หรือจำเป็นต้องตั้งค่า APN ด้วยตนเองเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต พร้อมระบุวิธีการตั้งค่า APN ไว้ในคู่มือด้วย โดยค่าที่ต้องกำหนดสำหรับผู้ให้บริการซิมแต่ละเครือข่ายนั้นจะแตกต่างกันออกไป หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อนี้ contact us

วิธีการเข้าสู่เมนูตั้งค่า APN ของอุปกรณ์สื่อสาร

1. iOS (iPhone และ iPad ทุกรุ่น) 

    สำหรับเมนูภาษาอังกฤษ เข้าไปที่ Settings > Cellular > Cellular Data Network

    สำหรับเมนูภาษาไทย เข้าไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์

2. Android

    สำหรับเมนูภาษาอังกฤษ เข้าไปที่ Settings > Wireless & Network or More  > Mobile Networks > Access Point Names > Add New APN (กดที่่สัญลักษณ์หรือ +

    สำหรับเมนูภาษาไทย เข้าไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย หรือ เพิ่มเติม > เครือข่ายมือถือ > ชื่อแอคเซสพอยท์ > APN ใหม่ (กดที่่สัญลักษณ์หรือ +

    เมื่อตั้งค่า APN เรียบร้อยแล้วให้กดที่สัญลักษณ์หรือปุ่มเมนูบนตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ แล้วเลือก save หรือ บันทึก

3. Windows Mobile  

    สำหรับเมนูภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าไปที่ Settings > Cellular > Add APN 

    เมื่อตั้งค่า APN เรียบร้อยแล้ว ให้กด Done

Application สำหรับตรวจสอบ Data ของ EU Smart (APK ไฟล์) ใช้ได้เฉพาะกับ Android

Download  (ขนาดไฟล์ 37 MB)