etc.

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

5 รายการ

 1. ซิมเดียวเที่ยวสบาย

  ราคาปกติ: ฿1,250.00

  Special Price ฿1,150.00

  • อินเตอร์เน็ต 12 GB* (เพิ่มจากเดิม 9 GB) 
  • 3000 นาที สำหรับโทรหาเบอร์ในยุโรป 40 ประเทศ* (ยกเว้นเบอร์พิเศษ และกรณีใช้งานอยู่ใน UK) และโทรหากันเองระหว่างซิมเดียวเที่ยวสบายได้ ใน 66 ประเทศ (ยุโรป 40 ประเทศ)**
  • 3000 ข้อความ สำหรับส่ง SMS หากันเองระหว่างซิมแบบเดียวกัน ใน 66 ประเทศ (ยุโรป 40 ประเทศ)*
  • อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงสุด 3G**
  • แพคเกจมีอายุ 30 วัน
  • ไม่สามารถแชร์อินเตอร์เนตให้อุปกรณ์อื่นได้
  • ไม่สามารถใช้กับแทบเล็ต ไอแพด และพอคเก็ตไวไฟได้

   Promotion!! 

  • แถมฟรีโทรกลับไทย ผ่านศูนย์บริการ จำนวน 60 นาที (มูลค่า 160 บาท)
  • หมายเหตุ - กรณีที่สามารถร่วมโปรได้ ซิมจะต้องส่งไปในที่อยู่เดียวกัน รอบเดียวกันได้เท่านั้น 

   **Italy ทางเครือข่ายต้นทาง ปรับลดความเร็วเหลือ 2G 

  การโทรกลับไทย สามารถซื้อ Calling Card เพิ่มได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้โทรเป็นครั้งคราว เนื่องจากเป็นการโทรผ่านอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ดังนั้นสัญญาณอาจไม่ดีเท่าที่ควร และอาจเกิดการโทรไม่ติดได้ในบางครั้ง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ตัวแปลงขนาดซิม (SIM Adapter)
 3. ยุโรป: ซิมเดียวเที่ยวยกก๊วน (5 GB)

  ราคาปกติ: ฿1,700.00

  Special Price ฿1,500.08

  • อินเตอร์เน็ต 5 GB ใน 66 ประเทศ (ยุโรป 40 ประเทศ)*
  • อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงสุด 3G**
  • ไม่สามารถโทรออก แต่สามารถรับสายได้
  • แพคเกจมีอายุ 30 วัน
  • สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต และไอแพด ได้ แต่ไม่ สามารถแชร์อินเตอร์เนตให้อุปกรณ์อื่นผ่าน wifi hotspot
  • สามารถใช้กับพอคเกตไวไฟ (Pocket Wifi) เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. เครื่องแอคติเวทซิม (SIM Activator)
  ฿200.00
  SIM Activator ใช้สำหรับ ซิม vote หรือแอคติเวทซิมใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. ซิมเดียวเที่ยวสบาย
  ฿850.00
  • อินเตอร์เน็ต 5 GB
  • 3000 นาที สำหรับโทรหาเบอร์ในยุโรป 40 ประเทศ* (ยกเว้นเบอร์พิเศษ และกรณีใช้งานอยู่ใน UK) และโทรหากันเองระหว่างซิมเดียวเที่ยวสบายได้ ใน 66 ประเทศ (ยุโรป 40 ประเทศ)**
  • 3000 ข้อความ สำหรับส่ง SMS หากันเองระหว่างซิมแบบเดียวกัน ใน 66 ประเทศ (ยุโรป 40 ประเทศ)*
  • อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงสุด 3G**
  • แพคเกจมีอายุ 30 วัน
  • ฟรี!! โทรกลับไทย ผ่านศูนย์บริการ จำนวน 30 นาที (มูลค่า 80 บาท)
  • ไม่สามารถแชร์อินเตอร์เนตให้อุปกรณ์อื่นได้
  • ไม่สามารถใช้กับแทบเล็ต ไอแพด และพอคเก็ตไวไฟได้

   Promotion!!! 

  • หมายเหตุ - กรณีที่สามารถร่วมโปรได้ ซิมทั้งหมดจะต้องเปิดแพคเกจวันเดียวกัน หรือสามารถจัดส่งในรอบเดียวกัน และจัดส่งในที่อยู่เดียวกันเท่านั้น

   **Italy ทางเครือข่ายต้นทาง ปรับลดความเร็วเหลือ 2G 

  การโทรกลับไทย ผ่านศูนย์บริการ เหมาะสำหรับการใช้โทรเป็นครั้งคราว เนื่องจากเป็นการโทรผ่านอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ดังนั้นสัญญาณอาจไม่ดีเท่าที่ควร และอาจเกิดการโทรไม่ติดได้ในบางครั้ง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

5 รายการ