× ซิมของทางร้าน ทุกซิมจะใช้ได้กับ โทรศัพท์มือถือที่ไม่ติดล็อคกับเครือข่ายเท่านั้น
กรณีลูกค้าไม่มั่นใจ สามารถทดสอบเบื้องต้นได้โดยการนำซิมของเครือข่ายไทยอื่นๆ มาใส่เครื่อง และทดสอบใช้อินเตอร์เน็ต หากใช้งานได้แสดงว่าเครื่องไม่ล็อค

Giffgaff

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 12

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 1. Giffgaff Goodybag: 30 GB
  ฿640.00

  30 GB internet @ 5G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 1 month validity

  • 30 GB อินเตอร์เน็ต max 5G
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ลูกค้าสามารถเติมเงิน เพื่อต่ออายุแพคเกจ และซิมเพื่อใช้ระยะยาวที่ UK ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Giffgaff Goodybag: 80 GB
  ฿880.00

  80 GB internet @ 5G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 1 month validity

  • 80 GB อินเตอร์เน็ต max 5G
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ลูกค้าสามารถเติมเงิน เพื่อต่ออายุแพคเกจ และซิมเพื่อใช้ระยะยาวที่ UK ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. Giffgaff Goodybag: Unlimited (80 GB highspeed)
  ฿1,120.00

  80 GB internet @max 5G speed + Unlimited internet @ 384 kbps + Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 1 month validity

  • อินเตอร์เน็ต 80 GB แรกที่ความเร็วสูงสุด 5G หลังจากนั้นจะลดความเร็วเป็น 384 kbps และใช้ได้ไม่จำกัด
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  ลูกค้าสามารถเติมเงิน เพื่อต่ออายุแพคเกจ และซิมเพื่อใช้ระยะยาวที่ UK ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. Giffgaff Goodybag: 150 GB
  ฿1,600.00

  150 GB internet @ 5G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 1 month validity

  • 150 GB อินเตอร์เน็ต max 5G
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ลูกค้าสามารถเติมเงิน เพื่อต่ออายุแพคเกจ และซิมเพื่อใช้ระยะยาวที่ UK ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Giffgaff Goodybag: 30 GB for 2 months
  ฿1,240.00

  30 GB internet @ 5G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 2 month validity

  • 30 GB อินเตอร์เน็ต max 5G ต่อเดือน
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 2 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. Giffgaff Goodybag: 80 GB for 2 months
  ฿1,700.00

  80 GB internet @ 5G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 2 month validity

  • 80 GB อินเตอร์เน็ต max 5G ต่อเดือน
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 2 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 7. Giffgaff Goodybag: Unlimited (80 GB highspeed) for 2 months
  ฿2,160.00

  80 GB internet @max 5G speed + Unlimited internet @ 384 kbps + Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 2 month validity

  • อินเตอร์เน็ต 80 GB แรกที่ความเร็วสูงสุด 5G หลังจากนั้นจะลดความเร็วเป็น 384 kbps และใช้ได้ไม่จำกัด
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 2 เดือน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. Giffgaff Goodybag: 30 GB for 3 months
  ฿1,860.00

  30 GB internet @ 5G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 3 month validity

  • 30 GB อินเตอร์เน็ต max 5G ต่อเดือน
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 3 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 9. Giffgaff Goodybag: 80 GB for 3 months
  ฿2,550.00

  80 GB internet @ 5G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 3 month validity

  • 80 GB อินเตอร์เน็ต max 5G ต่อเดือน
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 3 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 10. Giffgaff Goodybag: Unlimited (80 GB highspeed) for 3 months
  ฿3,240.00

  80 GB internet @max 5G speed + Unlimited internet @ 384 kbps + Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 3 month validity

  • อินเตอร์เน็ต 80 GB แรกที่ความเร็วสูงสุด 5G หลังจากนั้นจะลดความเร็วเป็น 384 kbps และใช้ได้ไม่จำกัด
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 3 เดือน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 12

หน้า:
 1. 1
 2. 2