Giffgaff

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 11

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 1. Giffgaff Goodybag 6 GB plus 5

  ราคาปกติ: ฿890.00

  Special Price ฿790.00

  6 GB @ 4G speed + Unlimited UK minutes + £5 credit + Free SMS + Free Giffgaff to Giffgaff ; 1 month validity

  • 6 GB อินเตอร์เน็ต 4G
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff
  • เงินในซิม 5 ปอนด์ => โทรกลับไทยได้สูงสุด 83 นาที

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Giffgaff Goodybag: 10 GB Plus 3

  ราคาปกติ: ฿890.00

  Special Price ฿790.00

  10 GB @ 4G speed + 750 UK minutes + £3 credit + Free SMS + Free Giffgaff to Giffgaff ; 1 month validity

  • 10 GB อินเตอร์เน็ต 4G
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff
  • เงินในซิม 3 ปอนด์ => โทรกลับไทยได้สูงสุด 50 นาที

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. Giffgaff Goodybag: 15 GB

  ราคาปกติ: ฿890.00

  Special Price ฿790.00

  15 GB internet @ 4G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 1 month validity

  • 15 GB อินเตอร์เน็ต 4G
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. Giffgaff Goodybag: 40 GB

  ราคาปกติ: ฿1,190.00

  Special Price ฿1,090.00

  40 GB internet @ 4G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 1 month validity

  • 40 GB อินเตอร์เน็ต 4G
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Giffgaff Goodybag: Unlimited (40 GB highspeed)

  ราคาปกติ: ฿1,440.00

  Special Price ฿1,340.00

  40 GB internet @max 4G speed + Unlimited internet @ 384 kbps + Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 1 month validity

  • อินเตอร์เน็ต 40 GB แรกที่ความเร็วสูงสุด 4G หลังจากนั้นจะลดความเร็วเป็น 384 kbps และใช้ได้ไม่จำกัด
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. Giffgaff Goodybag: 15 GB for 2 months

  ราคาปกติ: ฿1,580.00

  Special Price ฿1,330.00

  15 GB internet @ 4G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 2 month validity

  • 8 GB อินเตอร์เน็ต 4G ต่อเดือน
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 2 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 7. Giffgaff Goodybag: 40 GB for 2 months

  ราคาปกติ: ฿2,180.00

  Special Price ฿1,810.00

  40 GB internet @ 4G speed+Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 2 month validity

  • 40 GB อินเตอร์เน็ต 4G ต่อเดือน
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 2 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. Giffgaff Goodybag: Unlimited (40 GB highspeed) for 2 months

  ราคาปกติ: ฿2,680.00

  Special Price ฿2,240.00

  40 GB internet @max 4G speed + Unlimited internet @ 384 kbps + Unlimited UK minutes+Free SMS+Free Giffgaff to Giffgaff; 2 month validity

  • อินเตอร์เน็ต 40 GB แรกที่ความเร็วสูงสุด 4G หลังจากนั้นจะลดความเร็วเป็น 384 kbps และใช้ได้ไม่จำกัด
  • โทรหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัด (ยกเว้นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 08)
  • SMS ส่งหาเบอร์ใน UK ไม่จำกัดจำนวน
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 2 เดือน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 9. Giffgaff Goodybag: 2 GB Plus 7

  ราคาปกติ: ฿890.00

  Special Price ฿790.00

  2 GB+ 500 UK minutes+£7 credit+Free Giffgaff to Giffgaff; 1 month validity

  • 2 GB อินเตอร์เน็ต 4G
  • 500 นาที โทรหาเบอร์ใน UK
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff
  • เงินในซิม 7 ปอนด์ => โทรกลับไทยได้สูงสุด 116 นาที

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 10. Giffgaff Goodybag: 500 MB Plus 9

  ราคาปกติ: ฿890.00

  Special Price ฿790.00

  500 MB+£9 credit+Free Giffgaff to Giffgaff; 1 month validity

  • 500 MB อินเตอร์เน็ต 4G
  • โทรหากันฟรีในเครือข่าย Giffgaff
  • เงินในซิม 9 ปอนด์ => โทรกลับไทยได้สูงสุด 150 นาที

  แพคเกจมีอายุการใช้งาน 1 เดือน

  แพคเกจนี้สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือ และ tablet รวมถึงสามารถใช้เป็น wifi hotspot ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1-10 of 11

หน้า:
 1. 1
 2. 2