Lyca IT

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

4 รายการ

 1. Lyca Italy : Data 1 GB
 2. Lyca Italy : All-in-one M
  ฿1,120.00

  Lyca Italy: All-in-one M

  • อินเตอร์เนต 15 GB
  • โทรเบอร์อิตาลีได้ไม่จำกัด
  • _ไม่_สามารถแชร์อินเตอร์เนตให้อุปกรณ์อื่นได้
  • _ไม่_สามารถใช้กับแทบเล็ต ไอแพด และพอคเก็ตไวไฟได้
  • มีเครดิตในซิม สามารถโทรไทยได้ ประมาณ 10 นาที ยกเว้น มีการใช้งานนอกเหนือแพคเกจทำให้เครดิตในซิมหมดไปก่อน จะไม่สามารถโทรได้ เช่น เปิดใช้งานก่อนวันและเวลาที่ระบุให้ทางร้านเปิดแพคเกจ
  • หากต้องการโทรไทยเพิ่ม ต้องเติมเครดิต
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. Lyca Italy : All-in-one S
  ฿890.00

  Lyca Italy: All-in-one S

  • อินเตอร์เนต 10 GB
  • โทรเบอร์อิตาลีได้ไม่เกิน 600 นาที
  • _ไม่_สามารถแชร์อินเตอร์เนตให้อุปกรณ์อื่นได้
  • _ไม่_สามารถใช้กับแทบเล็ต ไอแพด และพอคเก็ตไวไฟได้
  • เครดิตในซิมคงเหลือ 0.00 ยูโร
  • หากโทรไทย ต้องเติมเครดิตเพิ่ม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. Lyca Italy : All-in-one L
  ฿1,350.00

  Lyca Italy: All-in-one L

  • อินเตอร์เนต 30 GB
  • โทรเบอร์อิตาลีได้ไม่จำกัด
  • _ไม่_สามารถแชร์อินเตอร์เนตให้อุปกรณ์อื่นได้
  • _ไม่_สามารถใช้กับแทบเล็ต ไอแพด และพอคเก็ตไวไฟได้
  • มีเครดิตในซิม สามารถโทรไทยได้ ประมาณ 10 นาที ยกเว้น มีการใช้งานนอกเหนือแพคเกจทำให้เครดิตในซิมหมดไปก่อน จะไม่สามารถโทรได้ เช่น เปิดใช้งานก่อนวันและเวลาที่ระบุให้ทางร้านเปิดแพคเกจ
  • หากต้องการโทรไทยเพิ่ม ต้องเติมเครดิต
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

4 รายการ