× ซิมของทางร้าน ทุกซิมจะใช้ได้กับ โทรศัพท์มือถือที่ไม่ติดล็อคกับเครือข่ายเท่านั้น
กรณีลูกค้าไม่มั่นใจ สามารถทดสอบเบื้องต้นได้โดยการนำซิมของเครือข่ายไทยอื่นๆ มาใส่เครื่อง และทดสอบใช้อินเตอร์เน็ต หากใช้งานได้แสดงว่าเครื่องไม่ล็อค

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานของเครื่อง GPS Navigators

Western Europe

รุ่น GARMIN 52LM  Download

รุ่น GARMIN 57LM  Download

รุ่น TomTom XXL     Download

 

Full Europe

รุ่น GARMIN 2595LM