Free UK SIMs

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

4 รายการ

 1. ซิมพร้อมแพคเกจ ออล-อิน-วัน 20
  ฿0.00

  แจกฟรี!! ซิมเปล่า ของทาง Giffgaff UK (กิฟแกฟ อังกฤษ) ไม่มีเครดิต ลูกค้าต้องลงทะเบียน เติมเงิน และเปิดแพคเกจด้วยตนเอง ตามเงื่อนไขของทาง Giffgaff UK

  เหมาะสำหรับ

  - นักเรียนที่จะไปเรียนที่อังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และตั้งใจจะไปหาซื้อเองที่ UK หรือที่สนามบิน
  - นักท่องเที่ยวที่คุ้นเคยกับการเติมเงิน และลงทะเบียนซิมด้วยตนเอง

  **แถมฟรี 5 ปอนด์ เป็นเครดิตในซิม หลังเติมเงินขั้นต่ำ 10 ปอนด์ขึ้นไป**


  ซิมฟรีทุกชนิด สั่งรวมกันได้ไม่เกิน 5 ซิม ต่อ1 คำสั่งซื้อ และ/หรือ 1 ผู้รับ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ซิมพร้อมแพคเกจ ออล-อิน-วัน 20
  ฿30.00

  แจกฟรี!! ซิมเปล่า ของทาง EE UK (อีอี อังกฤษ) ไม่มีเครดิต ลูกค้าต้องลงทะเบียน เติมเงิน และเปิดแพคเกจด้วยตนเอง ตามเงื่อนไขของทาง EE UK

  เหมาะสำหรับ

  - นักเรียนที่จะไปเรียนที่อังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และตั้งใจจะไปหาซื้อเองที่ UK หรือที่สนามบิน
  - นักท่องเที่ยวที่คุ้นเคยกับการเติมเงิน และลงทะเบียนซิมด้วยตนเอง


  ซิมฟรีทุกชนิด สั่งรวมกันได้ไม่เกิน 5 ซิม ต่อ1 คำสั่งซื้อ และ/หรือ 1 ผู้รับ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. ซิมพร้อมแพคเกจ ออล-อิน-วัน 20
  ฿20.00

  แจกฟรี!! ซิมเปล่า ของทาง Three (3) UK ไม่มีเครดิต ลูกค้าต้องลงทะเบียน เติมเงิน และเปิดแพคเกจด้วยตนเอง ตามเงื่อนไขของทาง Three UK

  เหมาะสำหรับ

  - นักเรียนที่จะไปเรียนที่อังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และตั้งใจจะไปหาซื้อเองที่ UK หรือที่สนามบิน
  - นักท่องเที่ยวที่คุ้นเคยกับการเติมเงิน และลงทะเบียนซิมด้วยตนเอง


  ซิมฟรีทุกชนิด สั่งรวมกันได้ไม่เกิน 5 ซิม ต่อ1 คำสั่งซื้อ และ/หรือ 1 ผู้รับ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ซิมพร้อมแพคเกจ ออล-อิน-วัน 20
  ฿20.00

  ซิมเปล่า ของทาง Vodafone UK ( โวดาโฟน อังกฤษ) ไม่มีเครดิต ลูกค้าต้องลงทะเบียน เติมเงิน และเปิดแพคเกจด้วยตนเอง ตามเงื่อนไขของทาง Vodafone UK

  เหมาะสำหรับ

  - นักเรียนที่จะไปเรียนที่อังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และตั้งใจจะไปหาซื้อเองที่ UK หรือที่สนามบิน
  - นักท่องเที่ยวที่คุ้นเคยกับการเติมเงิน และลงทะเบียนซิมด้วยตนเอง


  ซิมฟรีทุกชนิด สั่งรวมกันได้ไม่เกิน 5 ซิม ต่อ1 คำสั่งซื้อ และ/หรือ 1 ผู้รับ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ ตาราง

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

4 รายการ