Lyca Italy : All-in-one S

มุมมองเพิ่มเติม

Lyca Italy : All-in-one S
฿890.00

Price as configured: ฿890.00

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

Lyca Italy: All-in-one S

 • อินเตอร์เนต 10 GB
 • โทรเบอร์อิตาลีได้ไม่เกิน 600 นาที
 • _ไม่_สามารถแชร์อินเตอร์เนตให้อุปกรณ์อื่นได้
 • _ไม่_สามารถใช้กับแทบเล็ต ไอแพด และพอคเก็ตไวไฟได้
 • เครดิตในซิมคงเหลือ 0.00 ยูโร
 • หากโทรไทย ต้องเติมเครดิตเพิ่ม
Lyca Italy SIM (trio)   ฿0.00
  
  

Allowed file extensions to upload: *

* ฟิลด์ที่จำเป็น

Price as configured: ฿890.00

รายละเอียด

รายละเอียด

 • อินเตอร์เนต 10 GB
 • โทรเบอร์อิตาลีได้ไม่เกิน 600 นาที
 • _ไม่_สามารถแชร์อินเตอร์เนตให้อุปกรณ์อื่นได้
 • _ไม่_สามารถใช้กับแทบเล็ต ไอแพด และพอคเก็ตไวไฟได้
 • เครดิตในซิมคงเหลือ 0.00 ยูโร
 • หากโทรไทย ต้องเติมเครดิตเพิ่ม

หมายเหตุ

**ซิมอิตาลี ต้องใช้ สำเนา passport ในการลงทะเบียนซิม

อัตราค่าใช้บริการ ส่วนเกินจากแพคเกจ (หักค่าบริการจากเครดิตในซิม ซึ่งต้องเติมเพิ่ม) มีดังนี้

 • โทรกลับไทย (โทรศัพท์บ้าน) นาทีแรก 0.23 ยูโร นาทีถัดไป 0.05 ยูโร/นาที
 • โทรกลับไทย (มือถือ) นาทีแรก 0.23 ยูโร นาทีถัดไป 0.05 ยูโร/นาที
 • โทรหาเบอร์ในอิตาลี นาทีแรก 0.24 ยูโร นาทีถัดไป 0.09 ยูโร/นาที
 • SMS หาเบอร์ในเยอรมัน หรือไทย 0.12 ยูโร/ครั้ง
รีวิวสินค้า